2016 KPSS Cepte

Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

0

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Bu bölüm KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO Android uygulamalarının genel ve kanuni sorumluluklarını içerir. Lütfen uygulamayı kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO Android uygulamalarını herhangi bir amaçla kullanmayınız.
Bu sözleşmeyi yapmaktaki amacımız siz değerli kullanıcıların ve KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO Android uygulamalarının güvenliğini sağlamaktır. Sözleşme şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

TANIMLAR
Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

-Uygulama: “KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO” isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

-Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle uygulamayı yükleyen, uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

-Alıcı: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle uygulamayı yükleyip, uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürün satın alan kişileri ifade etmektedir.

-Sisteme Erişim Araçları: Uygulama yükleme sırasında vermiş olduğunuz izinler kapsamında, uygulamanın erişim sağladığı bilgileri ifade etmektedir.

-Hizmetler: KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO Android uygulamaları içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

-İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile mobil bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

-Kişisel bilgiler / Gizli Bilgiler: Kişi adı soyadı, adres, telefon numarası, cep telefonuna ait cihaz id, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
1. KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO android uygulaması tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının uygulamayı yüklemesi yeterlidir.

3. Uygulamanın kullanılmasında farklı yöntemlerle uygulamaya müdahale etmeye çalışanlar tespit edildiğinde uygulamaya erişimi engellenecek ve sisteme zarar verenler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

4. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5. KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile KPSS CEPTE ve KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

6. Uygulama’ nın (genel görünüm, tasarım , yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, eğitim dokümanları, ders notları, sorular, testler KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları KPSS CEPTE’ye aitti. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasına ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması yayımcısının uğradığı zararı ve/veya lisans/telif verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması yayımcısından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması içeriğinde yer alan içeriklerin tamamının kullanım hakkı KPSS CEPTE profili sahibine aittir.

8. Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

9. Kullanıcı ve KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

10. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

10. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

11. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. BENİM HOCAM MOBİL UYGULAMASI özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

12. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

GİZLİLİK

Uygulamaya giriş yapılması durumunda kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı bu uygulamayı kullanarak, bu kullanıma onay vermiştir.

KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması işbu sözleşme ’de aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

1)Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,
2)İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,
3)Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,
4) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu,
hallerdir.

KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama ’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması Yayımcısının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme ’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması yayımcısının yerleşim yeri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması, günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’ lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, KPSS CEPTE veya KPSS CEPTE DEMO android uygulamasının uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;
i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek
davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,
ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya
kullanıma açması,
iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan
fillerde bulunması.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

So, what do you think ?